MAS Podbrněnsko, spolek

Vyhlášení výzvy č. 6 z Programu rozvoje venkova

1.3.2022 / 12:46 / Kristína Ďuratná

Dnešním dnem je vyhlášena již šestá výzva z PRV. Pokud jste podnikatel, zemědělec, vinař nebo zástupce obce, školy, spolku či církve, využijte podporu pro rozvoj své činnosti. 

Podpora je rozdělena do několika oblastí (tzv. Fichí). Podívejte se níže, jestli jste vhodným žadatelem a neváhejte si o dotaci požádat. Jedná se pravděpodobně o poslední výzvu v Programovém období 2014 - 2020 (v PRV je navíc prodloužené o 2 roky). Nová Společná zemědělská politika je nyní v procesu formování a zatím není zřejmé, kdy bude umožněno MASkám vyhlašovat výzvy. 

Fiche č. 1 Investice do zemědělské infrastruktury zahrnuje podporu zemědělských podnikatelů, kteří mohu využít dotaci pro další rozvoj své činnosti. Maximální výdaje na projekt činí 1 000 000 Kč, celková alokace představuje 1 769 303,- Kč. Dotace činí 50 %, zvláště zvýhodněni jsou mladí zemědělci, pro které je dotace navýšena až na 60 %.

Fiche č. 2  Podpora činnosti nezemědělských subjektů na venkově je určená podnikatelům na rozvoj své činnosti. Týká se pouze vybraných výrobních zaměření dle CZ-NACE, konkrétně činností spadajících do sekce C, F, G, I, J, M, N, P, R a S.  Pokud si nejste jisti, pod ktorou sekci Vaše výrobní činnost spadá, nahlédněte do této tabulky. Maximální výdaje na projekt činí 1 000 000 Kč, celková alokace vychází na 2 296 798 Kč. Dotace je odstupňována dle velikosti podniku: Až 45 % mohou získat malé podniky, 35 % střední a 25 % velké podniky. 

Fiche č. 4 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů cílí na všechny producenty potravin, surovin pro lidskou spotřebu a krmiv, zemědělské podnikatele a další subjekty aktivních ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů. Dotace činí 35 % až 50% v závislosti na typu příjemce. Maximální výdaje na jeden projekt rovněž činí 1000 000 Kč, celková alokace je 1 500 000 Kč.

Fiche č. 6 je určená pro všechny obce či svazky obcí, školy, spolky, o.p.s., ústavy, nadace, nadační fondy, církve, kulturní zařízení i knihovny. Dotace činí až 80 %. Maximální výdaje na jeden projekt představují 700 000 Kč, celková alokace je 3 952 042 Kč.

Bližší informace o podmínkách výzvy, povinných a nepovinných přílohách či odkazy na užitečné manuály naleznete na této stránce.


V případě nejasností či většího množství dotazů doporučujeme konzultaci. Kontaktní osoba pro výzvu: Kristína Ďuratná, duratna@podbrněnsko.cz, tel:727 913 261.