MAS Podbrněnsko, spolek

Výzvy na podporu Komunitních center a Neformálního vzdělávání

15.1.2019 / 10:30 / Jan Oujeský

MAS Podbrněnsko pokračuje v rozvoji regionu a vyhlásila výzvy na podporu regionálních Komunitních center a na podporu zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávní.

Dnes 25. 1. 2018 ve 12:00 MAS Podbrněnsko vyhlásila 4. a 5 . výzvu:

4. Výzva MAS Podbrněnsko, spolek - IROP - Podpora sociálně integračních a aktivizačních projektů a služeb začleňujících různé skupiny obyvatel do života komunity

 • Investiční výzva na podporu Komunitních center v regionu
 • Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku
 • Výzva je vyhlášena od 25. 1. 2019 od 12:00 do 1. 7. 2019 do 12:00
 • Celková alokace výzvy je 2 891 630 Kč
 • Dotace je 95 %
 • Více informací naleznete zde

5. Výzvy MAS Podbrněnsko, spolek - IROP - Podpora zájmového a celoživotního vzdělávání

 • Investiční výzva na podporu zájmového, celoživotního a neformálního vzdělávání
 • Jsou podporovány školy a školská zařízení, střediska volného času, domy dětí a mládeže, školní družiny a školní kluby, vzdělávací a školící centra a další subjekty podílející se na realizaci zájmového, neformálního a celoživotního (dalšího) vzdělávání
 • Výzva je vyhlášena od 25. 1. 2019 od 12:00 do 31. 5. 2019 do 12:00
 • Celková alokace výzvy je 2 891 630 Kč
 • Dotace je 95 %
 • Více informací naleznete zde