MAS Podbrněnsko, spolek

Zveme na seminář "Klimatická zeleň"

12.4.2018 / 14:00 / Lukáš Hlavinka

MAS Podbrněnsko si vás dovoluje pozvat na pracovní seminář "Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastrukutry", který se uskuteční ve čtvrtek 4. května 2018 od 9:30 ve společenské místnosti bývalé radnice v Pohořelicích. Seminář, jehož garantem je Jihomoravský kraj, je určen široké odborné i laické veřejnosti a účast na něm je bezplatná. Jeho obsahem bude předání praktický informací k výsadbě zeleně vhodné pro dané území s ohledem na probíhající klimatické změny včetně praktické ukázky těchto výsadeb a nastínění možností financování zelené infrastruktury z krajských, národních a evropských dotačních titulů.

Pozvánku s odkazem na registrační formulář naleznete zde.