MAS Podbrněnsko, spolek

 
KLIMATICKÁ ZELEŇ

MAS Podbrněnsko se spolu s dalšími jihomoravskými místními akčními skupinami zapojila do projektu "Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury" (zkráceně "Klimatická zeleň" či "Klimagreen"). Projekt se zabývá aktuálním tématem, tedy snižováním dopadů klimatických změn v území, a to prostřednictvím výsadby zeleně. Je financován Evropskou unií prostřednictvím programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika (příjemcem dotace je Jihomoravský kraj).

Na území jednotlivých MAS jsou ve spolupráci s experty z akademického a výzkumného sektoru realizovány praktické semináře na výše zmíněná témata. Tyto semináře budou probíhat ve třech kolech a svým účastníkům nabídnou praktické informace, jakým způsobem zeleň v krajině funguje, jaké jsou vhodné způsoby výsadby a co taková výsadba obnáší a v neposlední řadě poukáží na možnosti čerpání finančních prostředků ať už z evropských, národních či krajských zdrojů.

Pilotní a modelové projekty

  • realizace na obou stranách hranice
  • např. tvorba zelených prostor v území, výsadba ovocných stromů v krajině, rostliny pro zelené pásy a zelené cesty, ochrana půdy
  • následná komunitní příprava (do 06/2018) a výsadba (do 03/2019) pod vedením KS NS MAS v rámci celého území kraje:
    • 1000 ovocných stromů do škol a obecních sadů
    • 750 ovocných i neovocných druhů do zelených pásů podél cest
    • 750 stromů a keřů do mezí v zemědělské krajiny

Výpis článků k projektu

(zobrazíte kliknutím na odkaz)


PREZENTACE