MAS Podbrněnsko, spolek

Všechny výrobky, produkty, služby i zážitky regionální značky "BRNĚNSKO originální produkt®" musí plnit níže uvedená pravidla a kritéria. Podle charakteru produktu či služby je třeba zvolit příslušný dokument a podat žádost na správném formuláři.

Proces výběru a udělení regionální značky vede Certifikační komise, která na svém zasedání posuzuje všechna níže uvedená kritéria a kvality výroblů a služeb. Komise se schází podle potřeby při minimálně pěti došlých žádostech o regionální značku "BRNĚNSKO originální produkt®".

Vyhlášené výzvy jsou průběžné, což znamená, že se o udělení rgionální značky můžete hlásit kdykoliv bez uzávěrky výzvy. V případě dalších dotazů se neváhejte obrátit na Koordinátora udělení regionální značky "BRNĚNSKO originální produkt®" pro MAS Podbrněnsko nebo kohokoliv z kanceláře MAS, případně na pana Vaněčka z MAS Slavkovské bojiště. Doporučujeme žádost dopředu konzultovat na příslušné MAS.      

Výrobky

BRNĚNSKO kritéria vyrobky
BRNĚNSKO žádost výrobky
BRNĚNSKO zásady výrobky

Služby

BRNĚNSKO kritéria služby
BRNĚNSKO žádost služby

Zážitky

BRNĚNSKO kritéria zážitky
BRNĚNSKO žádost zážitky