MAS Podbrněnsko, spolek

Analýza potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji

28.6.2019 / 10:00 / Jan Oujeský

Výsledky Analýzy potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji...

Jihomoravský kraj v rámci svého projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji IV.“ nechal zpracovat výzkumné analýzy potřebnosti sociálních služeb v JMK, které jsou zpracovány do podrobnosti jednotlivých Samosprávných obvodů obcí s rozšířenou působností. Tato analýza  bude sloužit mj. i jako podklad pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro plánovací období 2021–2023.

Kromě sekundárních dat vycházela analýza z názorů, postojů a zkušeností:

  • cílových skupin uživatelů sociálních služeb dle Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji 2018–2020,
  • potenciálních uživatelů – běžné populace,
  • osob pečujících o osoby závislé na péči jiných osob,
  • poskytovatelů sociálních služeb, • zadavatelů, zřizovatelů sociálních služeb,
  • dalších aktérů v sociální oblasti.

​Dále pak zohledňuje potřeby cílových skupin uživatelů sociálních služeb dle Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji 2018–2020, tj.:

  • senioři,
  • osoby se zdravotním postižením: o osoby s tělesným postižením, o osoby se smyslovým postižením, o osoby s mentálním postižením a kombinovaným postižením, o osoby s poruchou autistického spektra, o osoby s duševním onemocněním (s psychiatrickou diagnózou), o osoby s chronickým onemocněním,
  • děti, mládež a rodina,
  • osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi.

Níže naleznete celkové výsledky za Jihomoravský kraj a za SO ORP Židlochovice a SO ORP Pohořelice. Za ostatní územní celky získáte informace na tomto odkaze.