MAS Podbrněnsko, spolek

Grantový program "Zelené oázy 2018"

 6.9.2018

Grantová výzva Nadace partnerství a společnosti MOL je zaměřena na podporu projektů, které povedou k obnově přírodně a kulturně hodnotných míst v urbanizovaném prosttředí nebo v jeho těsné blízkosti a které přispějí ke zmírnění projevů změn…

Bezplatné WIFI připojení na veřejných místech pro města a obce

 22.3.2018

Evropská komise dne 20. března 2018  otevřela přihlášky do programu Wifi4EU na poskytnutí finanční podpory obcím a městům na instalaci bezplatného WIFI připojení na veřejných místech (tato wifi síť by pak měla být pro všechny a bez…

Výzva pro územní samosprávné celky - výzva č. 80 OPZ

 20.3.2018

Minsterstvo práce a sociálních věcí, respektive Operační program Zaměstnanost vypsal dne 15. 3. výzvu č. 80 Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC). Cílem výzvy je optimalizovat procesy a postupy ve veřejné…

Výzva Šablony II.

 1.3.2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 28. 2. 2018 vyhlásilo výzvu Šablony II. Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní…

Avízo výzvy Šablony II.

 21.2.2018

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dnes zveřejnilo Avízo očekávané výzvy č. 02_18_063 a 02_18_064, tzv. Šablony II. Jedná se o předběžné informace k chystaným výzvám, které budou velice pravděpodobně vyhlášeny 28. 2. 2018. Výzvy budou…

Dotace na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků

 1.2.2018

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo výzvu z programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2018. Dotační program svým charakterem přispívá k trvalé udržitelnosti kulturních a venkovských prvků, čímž podněcuje…

Seminář Fond malých projektů Rakousko - Česká republika

 15.1.2018

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy zve na seminář k Fondu malých projektů Rakousko - Česká republika, který se bude konat 15. 2. 2018 od 10:00 na adrese Královopolská 3052/139, 612 00 Brno.  Fond malých projektů (dále FMP)…

Výzva na Přírodní zahrady pro MŠ a ZŠ

 9.11.2017

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu č. 16/2017 na téma Přírodní zahrady. Cílem Výzvy je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím.…

Fond rozvoje kapacit MŠ a ZŠ

 1.11.2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v měsíci říjnu vyhlásilo výzvu č. 5 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky. Cílem výzvy je podpora rozvoje nebo vytvoření nových výukových…

Výzvy OP Životní prostředí

 30.10.2017

Operanční program Životní prostředí vyhlásil balík výzev zaměřených na různé aktivity, například protipovodňová opatření a povodňové plány,zdroje pitné vody a vodovodní řady, hospodaření s vodou a ČOV a kanalizace. OP ŽP – VÝZVA Č. 66 Výzva…