MAS Podbrněnsko, spolek

Avízo výzvy Šablony II.

 21.2.2018

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dnes zveřejnilo Avízo očekávané výzvy č. 02_18_063 a 02_18_064, tzv. Šablony II. Jedná se o předběžné informace k chystaným výzvám, které budou velice pravděpodobně vyhlášeny 28. 2. 2018. Výzvy budou…

Dotace na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků

 1.2.2018

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo výzvu z programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2018. Dotační program svým charakterem přispívá k trvalé udržitelnosti kulturních a venkovských prvků, čímž podněcuje…

Seminář Fond malých projektů Rakousko - Česká republika

 15.1.2018

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy zve na seminář k Fondu malých projektů Rakousko - Česká republika, který se bude konat 15. 2. 2018 od 10:00 na adrese Královopolská 3052/139, 612 00 Brno.  Fond malých projektů (dále FMP)…

Výzva na Přírodní zahrady pro MŠ a ZŠ

 9.11.2017

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu č. 16/2017 na téma Přírodní zahrady. Cílem Výzvy je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím.…

Fond rozvoje kapacit MŠ a ZŠ

 1.11.2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v měsíci říjnu vyhlásilo výzvu č. 5 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky. Cílem výzvy je podpora rozvoje nebo vytvoření nových výukových…

Výzvy OP Životní prostředí

 30.10.2017

Operanční program Životní prostředí vyhlásil balík výzev zaměřených na různé aktivity, například protipovodňová opatření a povodňové plány,zdroje pitné vody a vodovodní řady, hospodaření s vodou a ČOV a kanalizace. OP ŽP – VÝZVA Č. 66 Výzva…

Výzva Cyklistické stezky a Místní komunikace

 30.10.2017

Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil 2 výzvy na podporu a rozvoj dopravní infrastruktrury, konkrétně na rozvoj místních komunikací a cyklistických stezek: CYKLOSTEZKY Příspěvěk je možné poskytnout na výstavbu nebo opravu cyklistických…

Fond malých projektů

 24.10.2017

V rámci programu Interreg V-A Rakousko - ČR se dne 7. 11. 2017 od 10:00 uskuteční seminář pro žadatele v tomto programu, konkrétně seminář pro FOND MALÝCH PROJEKTŮ. Fond malých projektů (dále FMP) podporuje malé neinvestiční projekty…

Národní dotační tituly MMR

 17.10.2017

Ministerstvo pro místní rozvoj dne 16. 10. 2017 vyhlásilo Národní dotační tituly pro rok 2018. Cílem je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Předpokládá se participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při…

Výzvy č. 69 OP ŽP - odpadové hospodářství

 6.9.2017

Operační program Životní prostředí 1. 9. 2017 vyhlásil výzvu č. 69, jejímž cílem je podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat přípravy k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které…