MAS Podbrněnsko, spolek

PROJEKTY REALIZOVANÉ MAS

MAS Podbrněnsko některé své činnosti zajišťuje prostřednictvím projektů, na jejichž realizaci získala finanční prostředky z dotačních zdrojů. V současné době MAS realizuje projekty:

Rovněž v současné době MAS připravuje podání žádostí u následujících výzev, případně výhledově počítá s podáním žádostí u připravovaným výzev: 

  • Výzvy č. 6 IROP Zlepšení řídiích a administrativních schopností MAS (pokračování projektu Počáteční fáze realizace SCLLD MAS Podbrněnsko),
  • Výzva Místní akčná plán rozvoje vzdělávání II. (včetně Implementace MAP I.).

V minulosi MAS realizovala následující projekty: