MAS Podbrněnsko, spolek

Kontakt

MAS Podbrněnsko, spolek
Brněnská 2
691 23 Pohořelice

IČO: 01343971
Bankovní spojení: 3225747379/0800
Statutární zástupce: Mgr. Ondřej Veselý, předseda

Kontaktní e-mail: info@podbrnensko.cz
ID datové schránky: 3rt3swn

KONZULTAČNÍ HODINY:

Pondělí až čtvrtek od 8.00 do 15.30, ovšem dle předchozí domluvy!

KANCELÁŘ MAS:

Mgr. Martin Braun                                                      Renata Valášková
manažer MAS - OPZ, MAP, Šablony                               účetní
braun@podbrnensko.cz, 702 282 366                       valaskova@podbrnensko.cz, 606 043 013

Mgr. Jan Oujeský                                                          Mgr. Ondřej Veselý
projektový manažer - IROP, Šablony                              předseda MAS Podbrněnsko
oujesky@podbrnensko.cz, 720 966 770                    vesely@podbrnensko.cz, 702 282 365

Mgr. Alžběta Havlíková                                              Mgr. Kristína Ďuratná
projektová manažerka - PRV, OPŽP, Šablony                projektová manažerka - PRV a PRO
havlikova@podbrnensko.cz, 727 913 261                 duratna@podbrnensko.cz

DALŠÍ PROSTORY STARÉ RADNICE V POHOŘELICÍCH