MAS Podbrněnsko, spolek

Kontakt

MAS Podbrněnsko, spolek
Brněnská 2
691 23 Pohořelice

IČO: 01343971
Bankovní spojení: 3225747379/0800
Statutární zástupce: Mgr. Ondřej Veselý, předseda

Kontaktní e-mail: info@podbrnensko.cz
ID datové schránky: 3rt3swn

KONZULTAČNÍ HODINY:

Pondělí až čtvrtek od 8.00 do 15.30, ovšem dle předchozí domluvy!

KANCELÁŘ MAS:

Mgr. Martin Braun                                                      Renata Valášková
vedoucí pro CLLD - OPZ, MAP, Šablony, Reg. zn.          účetní
braun@podbrnensko.cz, 702 282 366                       valaskova@podbrnensko.cz, 606 043 013

Mgr. Jan Oujeský                                                          Mgr. Ondřej Veselý
projektový manažer - IROP, Šablony                              předseda MAS Podbrněnsko
oujesky@podbrnensko.cz, 720 966 770                     vesely@podbrnensko.cz, 702 282 365

Mgr. Kristína Ďuratná                                               Mgr. Anna Kalandrová
projektová manažerka - PRV, Reg. značka                    projektová manažerka - SCLLD a PRO
duratna@podbrnensko.cz, 727 913 261                   kalandrova@podbrnensko.cz, 722 983 522

DALŠÍ PROSTORY STARÉ RADNICE V POHOŘELICÍCH