MAS Podbrněnsko, spolek

Avízo Výzvy OPZ Prorodinná opatření

21.11.2016 / 10:59 / Jan Oujeský

MAS Podbrněnsko připravuje první výzvu z Operačního programu Zaměstnanost – Prorodinná opatření. Výzva bude zaměřená na podporu zaměstnanosti osob pečující o malé děti a osob vracející se na trh práce po návratu z mateřské a rodičovské dovolené. Podpora je realizována formou nabídky doplňkových aktivit pečujících o děti v době, kdy jsou jejich rodiče v zaměstnání. Podporovány budou tyo aktivity: 

  • a. Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování;
  • b. Doprovody na kroužky a zájmové aktivity;
  • c. Příměstské tábory;
  • d. Společná doprava dětí do/z škol;
  • e. Vzdělávání pečujících osob;
  • f. Kombinace předešlých bodů – v rámci žádosti a projektu je možné kombinovat předešlé aktivity do jednoho projektu, nicméně je důležité si nastudovat specifika jednotlivých aktivit, kde jsou konkrétní podmínky uvedeny.

POZOR! Pouze aktivity b. Doprovody na kroužky a zájmové aktivity a d. Společná doprava dětí do/z škol jsou určeny i pro děti předškolního věku. Všechny ostatní aktivity jsou určeny pouze pro žáky základní školy, případně děti navštěvující přípravné třídy na základních školách. 

Pravděpodobné vyhlášení výzvy se předpokládá na leden 2017. 

Více informací naleznete na stránce Avíza výzvy OPZ – Prorodinná opatření