MAS Podbrněnsko, spolek

Avízo výzvy Programu rozvoje venkova v roce 2022

3.2.2022 / 14:30 / Kristína Ďuratná

V březnu plánujeme vyhlásit oblíbenou výzvu z Programu rozvoje venkova pro zemědělské subjekty, podnikatele či obce ve výši téměř 9 milionů Kč! Nakoukněte do článku, pokud hodláte využít podporu z MAS Podbrněnsko. 

FICHE 1 INVESTICE DO ZEMĚDĚLSKÉ INFRASTRUKTURY

 • Vyhlášení: březen 2022
 • Výše alokace:  cca 2 000 000 Kč (bude upřesněno ve výzvě)
 • Min. a max. výdaje:  50 000 Kč až 1 000 000 Kč
 • Dotace: 50 % (spoluúčast žadatele 50 %)

Cílem výzvy je prostřednictvím investic do nového vybavení, strojů a nástrojů, případně stavebních úprav zvýšit konkurenceschopnost místních zemědělců na lokálních i regionálních trzích a zároveň tím přispět ke zvýšení místní zaměstnanosti. Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu.

Detailnější informace naleznete zde.

FICHE 2 PODPORA ČINNOSTI NEZEMĚDĚLSKÝCH SUBJEKTŮ NA VENKOVĚ

 • Vyhlášení: březen 2022
 • Výše alokace:  cca 2,5 mil. Kč (bude upřesněno ve výzvě)
 • Min. a max. výdaje:  50 000 Kč až 1 000 000 Kč
 • Dotace: 45% / 35% / 25% (dle typu příjemce)

Cílem výzvy je prostřednictvím investic do nové výstavby, stavební obnovy či pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení zvýšit konkurenceschopnost  místních podnikatelů. Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE.

Detailnější informace naleznete zde.

FICHE 4 ZPRACOVÁNÍ A UVÁDĚNÍ NA TRH ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ

 • Vyhlášení:  březen 2022
 • Výše alokace:  cca 1,5 mil. Kč 
 • Min. a max. výdaje:  50 000 Kč až  1 000 000 Kč
 • Dotace:  50 % / 45 % / 35 %  (dle typu příjemce a výstupního produktu)

Cílem výzvy je prostřednictvím investic týkajících se zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů zvýšit konkurenceschopnost místních podnikatelů. Projekt se musí týkat výroby potravin (surovin určených pro lidskou spotřebu) nebo krmiv; výrobní proces se musí týkat zpracování a uvádění na trh surovin/výrobků uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU s výjimkou produktů rybolovu a akvakultury a medu, přičemž výstupní produkt nemusí být v této příloze uveden.

Detailnější informace naleznete zde.

FICHE Č. 6 ZÁKLADNÍ SLUŽBY A OBNOVA VESNIC

 • Vyhlášení:  březen 2022
 • Výše alokace:  cca 2,6 mil. Kč 
 • Min. a max. výdaje:  50 000 Kč až 700 000 Kč
 • Dotace:  80 % (spoluúčast žadatele 20 %)

Cílem výzvy je podpořit základní služby a obnovit vesnice ve venkovských oblastech. Podporovány budou zejména:

 •  investice do veřejných prostranství obcí (včetně herních prvků):
  • náměstí, návsi, tržiště, navazující prostranství obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova, železniční stanice a dalších objektů občanské vybavenosti, které jsou ve vlastnictví obce
 • investice do mateřských a základních škol nenavyšující kapacitu zařízení, které je předmětem dotace
 • obnova a zhodnocení nemovitého kulturního dědictví venkova (nemovité památky uvedené ve veřejně dostupném Ústředním seznamu kulturních památek České republiky)
 • investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost
  •  obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny, včetně obecních knihoven

Detailnější informace naleznete zde.


Máte konkrétnější představu o projektovém záměru ale nejste si jistí, zda-li je dotace určena pro Vás? Přijďte k nám na konzultaci, nebo se na nás obraťte emailem či telefonicky. Hlavní kontaktní osoba: Kristína Ďuratná, tel: 727 913 261.