MAS Podbrněnsko, spolek

Chystané výzvy MAS Podbrněnsko - IROP

23.3.2020 / 10:00 / Jan Oujeský

Nové informace k chystaným výzvám MAS Podbrněnsko - IROP - Sociální služby, Základní a střední školy II, Neformální, zájmové a celoživotní vzdělávání II, i s ohledem na současný stav v ČR.

MAS Podbrněnsko avizovala vyhlášení celkem 3 výzev v Programovém rámci IROP (Intergrovaný regionální operační program) v průběhu března 2020. Jedná se o výzvy zaměřené na podporu infrastruktury pro:

  • Sociální služby,
  • Základní a střední vzdělávání,
  • Neformální, zájmové a celoživotní vzdělávání. 

Bohužel s ohledem na proces přípravy a schvalování výzvy budou všechny tyto výzvy vyhlášeny na začátku dubna, tedy 6. 4. 2020 ve 12:00. Již v současné době jsou doplněné informace do Avíz jednotlivých výzev (odkaz zde), kde naleznete kompletní dokumentaci k výzvě v podobě avíza. Finální dokumenty budou zveřejněny na webu MAS 6. 4. 2020.

Vždy MAS Podbrněnsko s vyhlášením výzvy zveřejňuje i termín ŠKOLENÍ PRO ŽADATELE konkrétní výzvy (výzva, kritéria hodnocení, průběh hodnocení, práce se systémem ISKP14+). Bohužel v současné chvíli a s nastavenými opatřeními není možné takové školení prozatím uspořádat. Všechny výzvy budou vyhlášeny až do 25. 9. 2020 do 12:00, z tohoto důvodu zatím POSOUVÁME TERMÍN ŠKOLENÍ NA PŘELOM JARA A LÉTA 2020. V případě, že současná situace a opatření budou trvat mnohem delší dobu, přistoupíme ke konání semináře jinou formou (video s výkladem a prezentací, online seminář či v jiné dostupné podobě). Samozřejmě vás budeme včas informovat.

Nicméně již teď je možné vaše projekty a záměry konzultovat. Proto pokud máte jakoukoliv otázku k chystaným výzvám IROP (č. 6, 7 a 8), prosím neváhejte a obraťte se primárně na konzultanta výzvy (Jan Oujeský, 720 966 770, oujesky@podbrnensko.cz).