MAS Podbrněnsko, spolek

Cizinci ve školách - kde hledat pomoc?

17.2.2021 / 14:31 / Martin Braun

Řešíte začlenění cizinců ve vaší škole? nezisková organizace META připravila pro tyto situace informační semináře a metodiku, která vám pomůže v těchto nových situacích. Na semináři se dozvíte, jak s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem v mateřských a základních školách pracovat a rovněž kde hledat další pomoc. Více již na našem Facebooku

Rádi bychom Vás touto cestou pozvali na online informační setkání s diskuzí na téma „Nový systém jazykové přípravy dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ)“, kterou pořádá organizace META, o.p.s. - Společnost pro příležitosti mladých migrantů. Cílem setkání je informovat ředitele, pedagogy, zástupce krajských odborů školství a další klíčové aktéry o nově vzniklém systému a poskytnout prostor pro zodpovězení dotazů týkajících se nově zaváděného systému podpory.

V rámci panelové diskuze budou představeny změny v systému zabezpečení bezplatné jazykové přípravy žáků s OMJ (Mgr. Svatopluk Pohořelý, vedoucí Oddělení základního vzdělávání, MŠMT ČR) a účastníci budou seznámeni i s metodickými materiály pro školy, které vzdělávají děti s OMJ (Mgr. Alice Kourkzi, garantka vzdělávání žáků s OMJ a žáků nadaných, NPI ČR).

Panelová diskuze bude probíhat dne 24. 3. 2021 od 14:00 do 17:00. Přihlásit se můžete pomocí registračního formuláře, který naleznete zde
Víme, že vzdělávání dětí a žáků s OMJ klade vysoké nároky na ředitele i další členy pedagogického sboru. Věříme ale, že začlenění žáků s OMJ je v konečném důsledku přínosné pro ně i jejich spolužáky, a rádi bychom školy v této problematice podpořili.