MAS Podbrněnsko, spolek

Dnes byla vyhlášena očekávaná výzva č. 10 IROP

23.8.2021 / 12:00 / Jan Oujeský

Dnes, 23. 8. 2021, ve 12:00 byla vyhlášena výzva č. 10 MAS Podbrněnsko - IROP - Udržitelná a bezpečná doprava III. Rovněž je již možné podávat žádosti o podporu. Více v článku...

Dnes ve 12:00 byla vyhlášena a otevřena poslední výzva MAS Podbrněnsko v období 2014-2020, jejíž vyhlášení se podařilo uspíšit téměř o měsíc díky práci Kanceláře MAS, Výkonné rady a ŘO IROP i během letních měsíců. Výzva je zaměřena na aktivity Terminály a parkovací systém, Bezpečnost dopravy a Cyklodopravu. Jelikož se jedná o poslední výzvu v období 2014-2020 (další výzvy budou následovat nejdříve v polovině roku 2022, ale bude se jednat už o období 2021-2027, ve kterém bude odlišná dotace a možná změna pravidel), odpovídá tomu i alokace výzvy, která je složena ze všech zbývajících prostředků na všech opatřeních v IROPu MAS Podbrněnsko - přibližně 3,6 mil. Kč. Dotace je ve výši 95 % (spoluúčast žadatele tedy jen 5 %) a min. a max. celkové způsobilé výdaje na projekt jsou ve výši 400.000 Kč - 1.900.000 Kč. 

Výzva bude vyhlášena až do 15. 12. 2021 do 23:59

V rámci výzvy bude konán i seminář pro žadatele, který se uskuteční 14. 9. 2021 od 9:00 do 11:00 ve školící místnosti na Staré radnici v Pohořelicích (Brněnská 2 - 1. patro). Na seminář je nutné se registrovat skrze registrační formulář, pozvánku naleznete zde.

Více informací o výzvě č. 10 MAS Podbrněnsko, spolek - IROP - Udržitelní a bezpečná doprava III, včetně veškeré dokumentace, naleznete na webu MAS Podbrněnsko. Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na pracovníky MAS Podbrněnsko, především na kontaktní osobu této výzvy: Mgr. Jan Oujeský, +420 720 966 770, oujesky@podbrnensko.cz.