MAS Podbrněnsko, spolek

Dopady současného nouzového stavu ČR na Neziskové organizace

25.3.2020 / 09:11 / Jan Oujeský

Zapojte se do šetření mezi Neziskovými organizacemi na téma dopadů COVID-19 na NNO, který pořádá Rada vlády pro neziskové organizace. Jedná se pouze o 2 otázky!

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace ve spolupráci s Národní sítí Místních akční skupin pořádá šetření mezi neziskovými organizacemi. Cílem tohoto šetření je rychle zmapovat možné dopady současného nouzového stavu ČR a daných opatření na činnoti NNO. Pokud jste tedy nezisková organizace, zapojte se do šetření. Šetření vám nezabere moc času, je složené pouze ze 2 otázek.

"Rada vlády pro nestátní neziskové organizace by ráda pomocí tohoto dotazníku nabídla příležitost k poskytnutí Vašeho expertního názoru ve věci možných dopadů současné situace na činnost nestátních neziskových organizací.

V důsledku preventivních opatření zaváděných vládou k zastavení šíření nákazy neziskové organizace nemohou vykonávat veřejně prospěšné činnosti a služby v různých oblastech působení. Uzavřením škol, zákazem pořádání sportovních, kulturních a volnočasových akcí, zákazem terénních prací apod. se významně omezila činnost NNO.

Vláda zaměřuje svou pozornost na osoby samostatně výdělečně činně a firmy. Je tedy důležité upozornit, že současná situace se negativně promítne i do neziskového sektoru.

Pokud máte zájem, prosím, pošlete nám Vaše podněty do 27. března 2020, 12 hod."

ODKAZ NA ŠETŘENÍ