MAS Podbrněnsko, spolek

Dotace na rozvoj sportovní infrastruktury

3.8.2021 / 09:39 / Kristína Ďuratná

Chcete podpořit sportovní zázemí ve Vaší obci? Národní sportovní agentura vyhlásila výzvu Kabina 2021 na podporu vybudování či rekonstrukci sportovních zařízení, včetně jejich zázemí a budování bezbariérových přístupů.

Finanční prostředky můžete získat například na úpravu povrchů, modernizaci osvětlení, oplocení sportoviště nebo zavlažovací systémy. Dotace činí až 80 %, vlastní spoluúčast činí 20 %. S předkládáním žádosti příliš neváhejte, výzva je otevřena do 31. 8. 2021. Podpořit lze i již probíhající akce.

Oprávnění žadatelé 

 • obce do 3 000 obyvatel
 • svazky obcí do 3 000 obyvatel
 • kraje žádající pro obce do 3 000 obyvatel
 • příspěvkové organizace obcí nebo krajů
 • spolky vyvíjející činnost v oblasti sportu jako svou hlavní činnost
 • obecně prospěšné společnosti
 • ústavy
 • školské právnické osoby
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazky
 • obchodní společnosti 100 % vlastněné obcemi a kraji

Limity výzvy

 • Minimální výše dotace: 100 000 Kč
 • Maximální výše dotace: 800 000 Kč.
 • Celková alokace výzvy činí 400 000 000 Kč.

Příjem žádostí

probíhá elektronicky přes Jednotný dotační portál (pod záštitou Ministerstva financí).  Povinné dokumenty jsou následující:

 • Investiční záměr (dle doporučené osnovy pro výzvy NSA) – max. 5 A4
 • Předpokládaný harmonogram
 • Rozpočet akce
 • Doklad o zajištění vlastního podílu
 • Doklad o existenci bankovního účtu
 • Čestné prohlášení o DPH
 • Další dokumenty se dokládají dle typu žadatele

Pro více informací včetně vzorů povinných dokumentů navštivte stránku Národní sportovní agentury (ZDE), kde naleznete i úplné znění výzvy (ZDE).