MAS Podbrněnsko, spolek

Dotace na územní plány

13.11.2019 / 11:10 / Jan Oujeský

Potřebujete nový územní plán a nemáte dosatečné finanční prostředky? MMR vyhlásilo dotační výzvu pro obce na územní plány.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu na dotační titul Územní plán, kde je pro obce připravno 15 milionů Kč. Výzva je zaměřená na pořízení nového územního plánu obce, která nemá žádný územní plán, nebo územní plán obce či sídelního útvaru byl schválený před 1. 1. 2007.  O dotaci je možné žádat od 11. 11. 2019 do 11. 2. 2019, do 12.00.

Více informací o dotačním titulu i způsobu podání žádosti naleznete na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.