MAS Podbrněnsko, spolek

Výzva pro územní samosprávné celky

23.3.2017 / 13:25 / Jan Oujeský

Ministerstvo práce a sociálních věcí (Operační program Zaměstnanost) vypsalo výzvu pro pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC). Cílem výzvy je optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže. Budou podporovány tyto aktivity:

  • Podpora řízení kvality;
  • Podpora tvorby strategických dokumentů;
  • Podpora procesního řízení v organizaci.

Konkrétně se jedná například o tvorbu a aktualizaci strategických dokumentů (strategický plán rozvoje, akční plán, komunitní plán, koncepce, generely či pasporty, územní plán - pouze aktualizace), zavádění metod kvality (CAF, ISO 9001, CSR, ISO/IEC 27001:2013, EFQM, MA 21), benchmarketing, Balanced Scorecard apod.

Výzva je určena pro tyto žadatele s touto výší dotace: 

Typ žadatele
EU podíl
Státní rozpočet
Žadatel
kraje, obce, DSO
85 %
10 %
5 %
soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost, asociace a sdružení krajů
85 %
15 % / 10 %
0 % / 5 %
Minimální výše způsobilých výdajů je 2 mil. Kč a maximální výše způsobilých výdajů je 10 mil. Kč.
Výzvy je otevřena od 15. 3. 2017 do 15. 6. 2017 do 16:00.
 

Více informací naleznete zde.