MAS Podbrněnsko, spolek

Dotační příležitosti pro zelenou transformaci v roce 2022

20.6.2022 / 17:13 / Anna Kalandrová

Dotace na energeticky úsporné projekty pro obce, podnikatele i domácnosti v roce 2022.

V roce 2022 se otevřela hráz s dotacemi na podporu tzv. zelené transformace, tedy jednoduše řečeno na zavádění energeticky úsporných a pro životní prostředí příznivých opatření. Podpora je v tomto roce široká – směřuje nejen do veřejné sféry, ale také k podnikatelům či do běžných domácností.

Ať už jste tedy obec, zvažující rekonstrukci obecní budovy, firma s vizí výroby poháněné vlastní energií nebo rodina toužící po úsporném a moderním bydlení, zde je přehled současných dotačních možností:

VEŘEJNÉ A NEZISKOVÉ SUBJEKTY

Výzva č. 12/2021: Energetické úspory veřejných budov

 • Způsobilí žadatelé: Obce, DSO, kraje, státní či národní podniky, správa železnic, státní organizace, státní příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazky, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem
 • Dotace: – až 40 - 100 %
 • Výše podpory – nespecifikováno
 • Začátek podávání žádostí: 1. 12. 2021
 • Ukončení podávání žádostí: 30. 9. 2022

Výzva č. 3/2022: Ekomobilita

 • Způsobilí žadatelé: Obce, DSO, kraje, státní či národní podniky, správa železnic, státní organizace, státní příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), registrované církve a náboženské společnosti a jejich svazky, obchodní společnosti vlastněné (spoluvlastněné) veřejným subjektem
 • Dotace: až 50 %
 • Výše podpory: 30 000 – 1 mil. Kč (dle typu vozidla)
 • Začátek podávání žádostí: 6. 6. 2022
 • Ukončení podávání žádostí: 15. 12. 2023

Výzva č. NPO 1/2022 Rekonstrukce veřejného osvětlení 

 • Způsobilí žadatelé: obce
 • Dotace: až 100 %
 • Výše podpory: max. 4 mil. Kč
 • Začátek podávání žádostí: 5.5.2022
 • Ukončení podávání žádostí: 30.6.2023

Výzva č. EFEKT 3/2022 avízo Zpracování místní energetické koncepce

 • Způsobilí žadatelé: obce, DSO, městské části
 • Dotace: až 80 %
 • Výše podpory: max. 450 000 Kč
 • Začátek podávání žádostí: červen 2022, bude upřesněno
 • Ukončení podávání žádostí: 15.10.2022

VEŘEJNÉ A PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY

Výzva č. EFEKT 1/2022 Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu

 • Způsobilí žadatelé:
  • veřejnoprávní právnické osoby – obec, organizační složka státu, kraj, hlavní město Praha, městská část, město, městys, příspěvková organizace, státní podnik, statutární město, svazek obcí, školská právnická osoba, vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, veřejná nezisková ústavní zdravotnická zařízení
  • obchodní korporace – akciová společnost, družstvo, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost
 • Dotace: až 90 %
 • Výše podpory: max. 500 000 Kč
 • Začátek podávání žádostí: 4.4.2022
 • Ukončení podávání žádostí: 31.8.2022

Výzva č. EFEKT 5/2022 avízo Zpracování zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na projekt řešený metodou EPC

 • Způsobilí žadatelé:
  • veřejnoprávní právnické osoby – obec, organizační složka státu, kraj, hlavní město Praha, městská část, město, městys, příspěvková organizace, státní podnik, statutární město, svazek obcí, školská právnická osoba, vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení
  • obchodní korporace – akciová společnost, družstvo, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost
 • Dotace: až 80 %
 • Výše podpory: max. 400 000 Kč
 • Začátek podávání žádostí: červen 2022, bude upřesněno
 • Ukončení podávání žádostí: 15.10.2022

Výzva č. EFEKT 4/2022 avízo Zpracování analýzy vhodnosti EPC projektu

 • Způsobilí žadatelé:
  • veřejnoprávní právnické osoby – obec, organizační složka státu, kraj, hlavní město Praha, městská část, město, městys, příspěvková organizace, státní podnik, statutární město, svazek obcí, školská právnická osoba, vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení
  • obchodní korporace – akciová společnost, družstvo, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost
 • Dotace: až 80 %
 • Výše podpory: max. 400 000 Kč
 • Začátek podávání žádostí: červen 2022, bude upřesněno
 • Ukončení podávání žádostí: 15.10.2022

Výzva č. 14/2021: Emise ze stacionárních zdrojů

 • Způsobilí žadatelé: Obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající, obce, kraje, DSO, státní podniky, veřejné výzkumné instituce, výzkumné organizace (pokud jsou veřejnoprávními subjekty)
 • Dotace: 60 %
 • Výše podpory: 100 tis. – 10 mil. Kč
 • Začátek podávání žádostí: 15. 1. 2022
 • Ukončení podávání žádostí: 15. 1. 2023

PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva MPO

 • Způsobilí žadatelé: Podnikatelské subjekty, vyjma podniků vlastněných ze 100 % veřejným subjektem
 • Dotace: 35 % pro fotovoltaické systémy, 50 % pro systém akumulace mimo území hlavního města Prahy, 45 % pro systém akumulace na území hlavního města Prahy
 • Výše podpory: závisí na výši instalovaného výkonu (kWp) a možnosti akumulace
 • Začátek podávání žádostí: 22. 3. 2022
 • Ukončení podávání žádostí: 30. 6. 2022

FYZICKÉ OSOBY – DOMÁCNOSTI

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (Rodinné i bytové domy)

Podporované oblasti:

 • Zateplení – Dotace: RD 30 000 – 650 000 Kč, BD desítky tisíc až milionů
 • Kotle, kamna, tepelná čerpadla - Dotace: RD 35 000 – 140 000 Kč, BD až miliony Kč (podle počtu)
 • Dešťovka – dešťová a odpadní voda - Dotace: RD 27 000 – 105 000 Kč, BD až miliony Kč
 • Stínící technika - Dotace: RD 1 000 – 50 000 Kč, BD 50 000 – stovky tisíc Kč
 • Zelené střechy - Dotace: RD 700 – 100 000 Kč, BD až 300 000 Kč
 • Ekomobilita - Dotace: RD 30 000 – 60 000 Kč, BD 45 000 Kč
 • Novostavba -  Dotace: RD 200 000 – 500 000 Kč, BD 150 000 Kč (na 1 bytovou jednotku)
 • Fotovoltaické systémy - Dotace: RD 40 000 – 200 000 Kč, BD dle počtu kWh a bytových jendotek
 • Příprava teplé vody, solární ohřev - Dotace: RD 45 000 – 60 000 Kč, BD až miliony Kč
 • Řízené větrání s rekuperací -  Dotace: RD 75 000 – 100 000 Kč, BD 25 000 – 35 000 Kč (na 1 bytovou jednotku)
 • Využití tepla z odpadní vody - Dotace: RD 5 000 – 50 000 Kč, BD 10 000 Kč (na 1 bytovou jednotku)
 • Projektová podpora - Dotace: RD 5 000 – 35 000 Kč, BD až 26 000 – 81 000 Kč
 • Bonus za použití více opatření - Dotace: RD 10 000 – 185 000 Kč, BD max. více než 150 000 Kč
 • Zeleň – Dotace: pouze BD 2 500 – 50 000 Kč

Dotační program na výměnu kotlů pro nízkopříjmové domácnosti v Jihomoravském kraji (Kotlíkové dotace IV)

 • Způsobilí žadatelé: Průměrný čistý příjem na člena domácnosti za rok 2020 nesmí překročit 170.900,00 Kč.
 • Dotace: 95 %
 • Výše podpory: 100 000 – 180 000 Kč (dle zdroje tepla)
 • Začátek podávání žádostí: 11.07.2022
 • Ukončení podávání žádostí: nespecifikováno