MAS Podbrněnsko, spolek

Dotazník k Nové strategii MAS Podbrněnsko

6.4.2021 / 10:28 / Kristína Ďuratná

Zapojte se do dotazníkového šetření a pomozte nám rozvíjet území MAS Podbrněnsko! 

Jste místní podnikatel, aktivní občan, nezisková nebo příspěvková organizace nebo stojíte v čele vedení obce? Dejte nám vědět Váš názor na to, jakým směrem by se měl rozvíjet život na venkově a jak vytvářet podmínky pro kvalitní život všech obyvatel na svém území. V současnosti připravujeme Novou strategii MAS Podbrněnsko pro období 2021-2027. Nezbytnou součástí je zapojení veřejnosti do přípravy strategie s cílem naslouchat potřebám území a lépe zacílit finanční prostředky z fondů EU. Dotazník můžete vyplnit kliknutím na následující odkaz. V případě, že cítite potřebu se vyjádřit z pozice různých zájmových skupin (např i jako zástupce neziskové organizace či z pozice občana), dotazník můžete vyplnit i vícekrát. 

DOTAZNÍK PRO VEŘEJNOST

DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE

DOTAZNÍK PRO OBCE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Máte již konkrétnější představu o využití dotace pro Vaší činnost? Dejte nám o ní vědět do formuláře projektových záměrů!

FORMULÁŘ PRO JEDEN PROJEKTOVÝ ZÁMĚR

FORMULÁŘ PRO VÍCE PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ

Děkujeme za Váš zájem o rozvoj území MAS Podbrněnsko.