MAS Podbrněnsko, spolek

Evropské fondy v ČR po roce 2020

3.12.2020 / 07:08 / Jan Oujeský

Základní informace a pozvánka na konferenci o dotacích z EU v novém programovém období 2021 až 2027.

V průběhu listopadu připravil Národní orgán pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj informační leták, který představuje velice základní podobu hlavních zdrojů financování projektů z evropských fondů v novém programovém období 2021-2027. Leták obsahuje prozatím základní inforace o programech politiky soudržnosti i o zdrojích řízených Evropskou komisí či iniciativ reagující na koronavirovou pandemii.

V současné chvíli na informačním letáku nejsou uvedené informace o Programu rozvoje venkova, respektive v novém období o Společné zemědělské politice, u které dojde ke zdržení o 1 až 2 roky (ještě není na úrovni EU stanoveno). Proto u tohoto zdroje financí bude po 1 až 2 roky fungovat tzv. přechodné období, kdy z financí na Společnou zemědělskou politiku na období 2021-2027 budou poměrem uvolněny finance (dle počtu let), které budou čerpány za současných podmínek z Programu rozvoje venkova. 

                                          

Zároveň je počítáno s podporou regionů skrze tzn. integrované nástroje, tedy skrze Místní akční skupiny (a rovněž i metropolitní oblasti ITI a krajské akční plány = RAP). Dle aktuálních informací bude možné přes MAS čerpat z Integrovaného regionálního operačního programu, Programu rozvoje venkova / Společné zemědělské politiky, OP Zaměstnanost + (pouze x MAS z ČR), OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (pouze x MAS z ČR), otazník stále vysí nad OP Životní prostředí (zda a v jaké formě). Nicméně MAS bude jako doposud sledovat veškeré dotační zdroje a bude Vás o nich informovat. 

A právě k těmto a dalším informací je uspořádána konference Evropské fondy po roce 2020: Budoucnost politiky soudržnosti v ČR, která se uskuteční 8. prosince 2020 od 9:00 do 14:00 online. Informace o konferenci naleznete níže v přiloženém programu akce, či na webových stránkách MMR. Na tomto webu bude i celá konference živě vysílána.