MAS Podbrněnsko, spolek

Fond malých projektů Interreg V-A Rakousko - ČR 2021

16.3.2021 / 13:12 / Jan Oujeský

Plánujete malý neinvestiční projekt ve spolupráci se zahraničním partnerem z Rakouska? Potom je Fond malých projektů CZ-A určen přímo pro Vás.

V průběhu března začalo již 12. kolo Fondu malých projektů Interreg V-A Rakousko - Česko, který cílí na podporu projektů s menším finančním objemem, lokálním významem s přeshraničním dopadem. Hlavním cílem Fondu malých projektů je spolupráce institucí a jejich vzájmené síťování. 

Fond malých projektů A-CZ je tedy určen pro projekty menšího rozsahu s maximální podporou 85 %, pro projekty v rozsahu 3 000 EUR až 20 000 EUR, které jsou neinvestičního charakteru s maximálně 2 projektovými partnery, z nichž alespoň 1 musí být z Rakouska (z podporovaného území - v přípdě partnera z Vídně je nutný ještě další rakouský partner z podporovaného území). Tyto projekty musí splnit alespoň 3 ze 4 kritérií přeshraniční spolupráce:

  • Společná příprava - povinné kritérium,
  • Společná realizace - povinné kritérium,
  • Společné financování - volitelné kritérium,
  • Společný personál - volitelné kritérium,

a zároveň další podmínky stanovené programem. Uzávěrka pro toto kolo je 30. 6. 2021 a ještě v rámci tohoto kola je možné realizovat delší projekty (přinližně projekty s délkou trvání až 13 měsíců), nicméně všechny projekty musí být ukončeny a vypořádány ze strany žadatele do 31. 10. 2022. Již v současné době je možné konzultovat Vaše projekty s Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy, která je Správcem Fondu malých projektů Rakousko-Česká republika pro Jihomoravský kraj. 

V říjnu 2021 bude vyhlášeno pravděpodobně poslední kolo Fondu malých projektů, které bude na zbývající finanční prostředky. Nicméně již v tomto očekávaném kole bude možné relalizovat projekty s maximální délkou 10 měsíců. Proto pokud máte připraven či naplánován nějaký projekt, určitě využijte možnost již ve 12. kole. 

Více informací, potřebné dokumenty i kontakty pro konzultaci k projektu naleznete na webu Fondu malých projektů Regionální rozvojové agentury jižní Moravy.