MAS Podbrněnsko, spolek

Fond malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020

5.3.2021 / 07:51 / Jan Oujeský

Region Bílé Karpaty ve spolupráci s hlavním přeshraničním partnerem, Žilinským samosprávným krajem, vyhlašuje 7. výzvu na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek v rámci Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.

V rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014 - 2020 byla vyhlášena již 7. výzva v rámci Fondu malých projektů. Výzva je vyhlášena na podporu a zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů skrze neivestiční projekty, tedy na aktivity:

  • společné plánování, strategie a studie v přeshraničním regionu,
  • zvyšování institucionálních kapacit a dovedností organizačních struktur v oblastech efektivní správy, vzdělávání, kulturního a přírodního dědictví. • Rozvoj spolupráce institucí veřejné správy,
  • vytváření a upevňování partnerství, sítí a podpůrných přeshraničních struktur,
  • řízení malého projektu (povinná aktivita),
  • zabezpečení povinné publicity malého projektu (povinná aktivita).

Na české straně je možné žádat na projekty s celkovými výdaji až 40 000 EUR, kdy dotace se v rozmězí od 50 % až do 85 % (záleží na výši projektu, žadatel získá podporu z ERDF max. 20 000 EUR), na slovenské maximálně 23 529,42 EUR (maximální výše příspěvku z EFFR je 20 000 EUR). Maximální doba pro realizaci projektů je 12 měsíců, nejpozději však musí být projekty ukončeny do 31. 3. 2023. Výzva je vyhlášena do 26. 3. 2021 a je nutné ji podat vytištěnou (osobně, poštou či kurýremú) Správci programu - ČR Region Bílé Karpaty, Zlín, SR Žilinský samosprávný kraj, Žilina.

Více informací naleznete v přiložené výzvě, případně na webu Správce programu ČR.