MAS Podbrněnsko, spolek

Granty a podpora z programu Společně pro přírodu

19.8.2020 / 08:00 / Jan Oujeský

Máte nápad, malý projekt či pořádáte zajímavou akci zaměřenou či s přínosem pro ochranu přírody, krajiny a klimatu a nemáte finanční zdroje? Zkuste Grant od Nadace Veronica...

Nadace Veronica má vyhlášený grant v dotačním programu Společně pro přírodu, v rámci kterého je možné si požádat o finančí prostředky na malé projekty a nápady z oblasti ochrany přírody, krajiny a klimatu. V rámci tohoto dotačního programu si může požádat kdokoliv - jedna osoba, tým či organizace, a to o finanční příspěvek do výše 50 tis. Kč (neziskové organizace s 80% dotací, příspěvkové organizace s 50% dotací). Nadace podporuje primárně projekty z území Jihomoravského kraje, nicméně se nebrání i přesahům za hranice kraje. 

Uzávěrka pro podání projektu je 15. září 2020, vybrané projekty budou mít k dispozici v průběhu října 2020. 

Podmínky grantu jsou uvedené zde. Více informací se dozvíte přímo z webových stránek Nadace Veronica.