MAS Podbrněnsko, spolek

Iniciace komunitní energetiky v regionu MAS

24.9.2021 / 14:33 / Anna Kalandrová

Otevíráme téma komunitní energetiky v regionu MAS Pobrněnsko!

Ve čtvrtek, 9.9.2021, jsme v prostorách školící místnosti Staré radnice v Pohořelicích zorganizovali pilotní setkání starostů a zástupců obcí, na kterém byly představeny principy fungování komunitní energetiky, energetických komunit a možnosti čerpání z Modernizačního fondu.

Tato důležitá témata v poslední době rezonují společností s ohledem na probíhající změnu klimatu a s tou související nutnost dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 identifikovanou v Zelené dohodě pro Evropu. Právě komunitní energetika je jedním z klíčových a ekonomicky výhodných nástrojů k dosažení tohoto cíle a v nadcházejících letech bude podporována ze Státního fondu životního prostředí skrze tzv. Modernizační Fond. Modernizační fond bude umožňovat vznik energetických komunit, stejně tak jako výstavbu obnovitelných zdrojů energie a zavádění energeticky úsporných opatření.

Setkání bylo první z řady plánovaných aktivit věnující se tématu transformace směrem k udržitelnější energetice, využívající obnovitelné zdroje energie. Plánované jsou i ukázky dobré praxe přímo v terénu, soubor jednoduchých materiálů a představení Paktu starostů a plánu SECAP. Pokud byste se rádi dozvěděli více o této problematice, která bude hrát důležitou roli v nadcházejícím (nejen) dotačním období, neváhejte se na nás obrátit.