MAS Podbrněnsko, spolek

Komunitní energetika pro jihomoravské MASky

20.2.2022 / 19:00 / Kristína Ďuratná

Ve středu 16. února naše MAS hostila informační workshop ke komunitní energetice. Podnětného setkání se účastnili zástupci z jedenácti místních akčních skupin Jihomoravského kraje. Přednášejícím nebyl nikdo jiný než pan předseda NS MAS Jiří Krist.

Ne jen teorie, ale i praxe

Předseda Národní sítě místních akčních skupin přinesl jihomoravským MASkám řadu užitečných informací. V tématu komunitní energetiky se již řada z nás orientuje díky početným vzdělávacím akcím například od společnosti Frank Bold nebo z nově vzniklé Platformy NS MAS pro komunitní energetiku. Spíš než teoretické základy fungování nás o to více zajímala osobní zkušenost a příklad dobré praxe přímo z České republiky.

Pan Krist nám s nadšením jeden představil. Ve své domovské MASce se se svými kolegy mohou jako první v republice chlubit založením spolku Enerkom Opavsko . Ten přichází s myšlenkou využívání obnovitelných zdrojů energie (zejména solární) v zastavěné venkovské krajině. Využívány jsou existující plochy budov pro její umístění. Přináší tak významnou příležitost pro vznik levnější a zelenější energie pro místní obyvatele. Už dnes tvoří obnovitelné zdroje víc než čtvrtinu na spotřebě elektrické energie na opavském venkově.

Energeticky soběstačnou obec již nyní představuje Hostětín v Zlínském kraji. Obecní výtopnu zásobují dřevěnou štěpkou, která zbývá jako vedlejší produkt z okolních pil. Využíváním tohoto obnovitelného zdroje energie každý rok uspoří přibližně 1100 tun emisí CO2 a tím přispívají k ochraně klimatu. Nespornou výhodou je i podpora lokální ekonomiky - peníze za palivo neopouští region ale zůstávají v regionu. Celou ukázku můžete shlédnout v následujícím videu.

Vize MAS v komunitní energetice

Podobného efektu bychom rádi docílili i na území naší MAS. Diskutovali jsme proto nad tím, jak založit energetický spolek a překonat počáteční ostražitost z řad vedení obcí. Vzhledem k možné podpoře financování energetické komunity z Národního plánu obnovy by role MAS spočívala ve vytvoření poradenského místa, které by řešilo energetické úspory pro zájemce ze svého území, a zároveň by za svou činnost byla místní akční skupina finančně podporována v rámci nového dotačního programu.

Ohlasy z jihomoravských MASek

Workshop se dle ohlasů přítomných zdařil a naplnil očekávání. MASky se jednohlasně shodly na důležitosti tématu komunitní energetiky. Jsou připraveny téma víc otevírat na setkáních se svými členy a podpořit tak myšlenku vzniku energetických společenství.

Bylo to výborný. Dozvěděli jsme se informace, které jsme doposud neznali. Už nejsem tak nahlodanej a chci do toho jít.“  MAS Boskovicko PLUS

Potěšily nás příklady dobré praxe. Dostali jsme jakýsi jízdní řád a orientaci v prvních krocích, které jsou potřeba udělat. Už víme, odkud začít a jak téma uchopit.“ MAS Hustopečsko 

Všem zúčastněným děkujeme za zájem a těšíme se na další inspirativní setkání.