MAS Podbrněnsko, spolek

Komunitní plánování sociálních služeb na Židlochovicku

6.1.2021 / 18:00 / Jan Oujeský

Spolupráce města Židlochovice a MAS Podbrněnsko na komunitním plánování sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice pokračuje i po ukončení projektu loni v lednu...

Po úspěšné realizaci projektu Plánování sociálních služeb pro ORP Židlochovice, se MAS a město Židlochovice shodla na pokračování úspěšné spolupráce, která byla v rámci projektu navázána, s cílem zajistit pokračování komunitního plánování sociálních služeb. Tedy v průběhu roku 2020 vznikla a začala fungovat Komise pro plánování sociálních služeb, která je komisí Rady města Židlochovice. Cílem této komise je navázat na úspěšnou spolupráci místních aktérů v oblasti sociálních služeb  a pokračovat v procesu komunitního plánování sociálních služeb. Komise je složena ze členů, kteří jsou aktéři v oblasti sociálních služeb napříč celým regionem. 

I když byl rok 2020 velice složitým a Komisi se podařilo setkat pouze jednou (prezenčně), činnost komise se přesunula do online prostředí a podařil se sestavit Akční plán sociálních služeb SO ORP Židlochovice na rok 2021. Jedná se o dokument, který stanovuje přednosti priorit a opatření a plán realizace úkolů, včetně předpokládaných termínů realizace či odpovědnosti. Do tvorby a připomínkování samotného dokumentu byli zapojeni všichni členové Komise, zároveň i všichni poskytovatelé sociálních služeb na území SO ORP Židlochovice a představitelé obcí SO ORP Židlochovice. Finální podoba dokumentu byla schválena Komisí pro plánování sociálních služeb 12. 11. 2020, následně byl dokument doporučen Zastupitelstvu města Židlochovice ke schválení Radou města Židlochovice dne 20. 11. 2020 a dne 16. 12. 2020 byl Akční plán na rok 2021 schválen i Zastupitelstvem města Židlochovice. 

Mezi městem Židlochovice a MAS Podbrněnsko bylo sepsáno i Memorandum o spolupráci v oblasti plánování sociálních služeb, které zajišťuje spolupráci i nadále po ukončení zmiňovaného projektu a zároveň tuto spolupráci prohlubnuje. Bohužel s ohledem na složitost loňského roku bylo Memorandum uzavřeno až ke konci roku 2020, nicméně tento fakt nijak nesnižuje nastavenou spolupráci v oblasti sociálních služeb.

Více informací o Komisi pro plánování sociálních služeb naleznete na webu města Židlochovice. Zároveň MAS bude pravidelně informovat o Komisi na svém webu.