MAS Podbrněnsko, spolek

Konference Komunikace školy s partnery

25.3.2019 / 15:00 / Jan Oujeský

Jak správně komunikovat s rodiči dětí navštěvující Vaší školu? Jak předcházet konfliktům a jak takové konfliktní situace řešit? Navštivtě Konferenci Komunikace školy s partnery!

Národní institut pro další vzdělávání pořádá v rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) Oblasti konferenci na téma Komunikace školy s partnery. Konference se koná dne 3. 4. 2019 v Brně - Hotel Myslivna (Nad Pisárkami 276/1). Účast na konferenci je ZDARMA

Program:
 • 08,30 – 09,00    prezence
 • 09,00 – 09,15    zahájení konference, úvodní slovo a představení programu konference
 • 09,15 – 09,45    „Kvalita a efektivita komunikace školy s partnery“ – Česká školní inspekce
 • 09,45 – 10,00   diskuze
 • 10,00 – 10,20   přestávka
 • 10,20 – 11,00   „Q-sort, nástroj pro komunikaci s rodiči“ – Mgr. Andrea Vedralová 
 • 11,00 – 11,40   „Koučování pracovníků ve školách“ – Mgr. Jana Kazíková, ACC
 • 11,40 – 12,00   diskuze
 • 12,00 – 13,00   oběd
 • 13,00 – 16,45   workshopy 
 • 16,45 – 17,00   shrnutí konference a závěrečné slovo

Je nutné se na konferenci se přihlásit, a to zde. Více infomrací naleznete níže v anotaci příspěvků, nebo na webových stránkách projektu SYPO.

Anotace příspěvků:
 • Kvalita a efektivita komunikace školy s partnery“  - Česká školní inspekce se čím dál více zabývá stížnostmi a podněty především ze strany zákonných zástupců dětí a žáků na špatnou komunikaci mezi školou a rodiči. Příspěvek přiblíží toto téma i postupy, jak tomu předcházet.
 • Q-sort, nástroj pro komunikaci s rodiči“ - Představení konkrétního nástroje pro komunikaci s rodiči (Q-sort), který pomáhá zmapovat očekávání rodičů od školy a jejich soulad s výchovně-vzdělávacími strategiemi konkrétní školy.
 • Koučování pracovníků ve školách“ - Možnosti, jak vést tým pracovníků ve škole pomocí koučování.
Anotace workshopů:
 • Q-sort, nástroj pro komunikaci s rodiči“ - Workshop se bude věnovat praktickým postupům, kterými lze posilovat spolupráci školy s rodiči a předcházet případným konfliktům. Účastníci si sami v roli zástupce školy nebo rodiče vyzkouší nástroj pro komunikaci s rodiči (Q-sort), který pomáhá zmapovat očekávání rodičů od školy a jejich soulad s výchovně-vzdělávacími strategiemi konkrétní školy. Workshop vede Mgr. Andrea Vedralová. Mgr. Andrea Vedralová je autorka vzdělávací koncepce Škola Můj Projekt, odbornice na kvalitu ve vzdělávání, mentorka, koučka a metodička s praxí učitelky i ředitelky školy.
 • Mediace konfliktu“ - Prakticky zaměřený workshop představí nejen výhody a nevýhody mediace. Seznámí se základními principy mediačního procesu, mediačními technikami a styly. Mediace bude představena se zaměřením na řešení sporu. Vše doprovodí praktické nácviky v modelových situacích. Workshop vede Mgr. Monika Fojtáchová. Mgr. Monika Fojtáchová vystudovala PdF UP v Olomouci. Dále vystudovala speciální pedagogiku se zaměřením na etopedii, výcvik v mediaci, facilitaci, poradenství zaměřeném na řešení, psychoterapii zaměřenou na řešení „Solutions Focus“ a supervizi a koučování zaměřené na řešení. Přes dvacet let pracuje v pomáhajících profesích.
 • Koučování pracovníků ve školách“ - Účastnící workshopu si zažijí facilitativní přístup v provázení daným tématem. Ve společné práci získají užitečné a praktické inspirace svých kolegů. Seznámí se s efektivním komunikačním nástrojem, založeném na koučovacím přístupu.  Workshop vede Mgr. Jana Kazíková, ACC. Mgr. Jana Kazíková, ACC vystudovala Pdf MUNI. Zkušenosti získala dalšími kurzy v oblasti managementu, RWTC, arteterapie a koučinku. Je pedagožkou, lektorkou, facilitátorkou, koučkou, mentorkou, arteterapeutkou.