MAS Podbrněnsko, spolek

MAS Podbrněnsko bude realizovat Komunitní plánování sociálních služeb

3.1.2017 / 10:09 / Jan Oujeský

V prosinci 2016 se zástupci MAS Podbrněnsko zúčastnili zasedání DSO Region Židlochovicko, kterého se účastnili i zbylé obce ORP Židlochovice. Na tomto zasedání bylo odsouhlaseno, že MAS Podbrněnsko bude nositelem Komunitního plánování sociálních služeb ORP Židlochovice a byla pověřena podáním Žádosti o podporu v Operačním programu Zaměstnanost.

Projekt Komunitního plánování sociálních služeb ORP Židlochovice bude zaměřen na plánování v oblasti sociálních služeb v regionu, především na zefektivnění koordinace a posílení spolupráce zainteresovaných subjektů, vzdělávání pracovníků v procesu plánování, zpracování podkladů a vznik Komunitního plánu sociálních služeb v ORP Židlochovice, včetně Akčního plánu, a další aktivity v oblasti plánování sociálních služeb. Předpokládaný začátek realizace projektu je v lednu 2019. O dalších postupech Vás budeme informovat. 

Děkujeme Vám za důvěru!