MAS Podbrněnsko, spolek

MAS Podbrněnsko podporuje výsadbu ovocných stromů

22.3.2016 / 13:47 / Petra Lavická

V rámci projektu pod patronací Jihomoravského kraje a místních akčních skupin z celé jižní Moravy  bude na Pohořelicku, Židlochovidsku a Rajhradsku podporována výsadba ovocných stromů. Jedná se  o podporu starých odrůd, které k tomuto kraji neodmyslitelně patří. Stromy budou klasické  vysokokmenné, to znamená, že nebudou podporovány šlechtěné zákrsky či palmety. Snaha o obnovu  tradiční krajinné struktury formou výsadby ovocných stromů probíhá v MAS Podbrněnsko od začátku roku 2016. V území proběhnou semináře a seznámení členů a potenciálních zájemců s metodikou výsadby a etapami projektu. Rok 2016 bude pouze rokem pilotním, startovacím. Na vše následně naváže projekt větší, který si klade za cíl vysadit za každého obyvatele Jihomoravského kraje jeden ovocný strom. To znamená, že do několika let by se na území jižní Moravy mohlo objevit na milion nových ovocných stromů!

Pokud vás projekt zaujal a chtěli byste se jej jako obec, škola, zájmové sdružení nebo spolek zúčastnit a máte tip na místo, kde se stromy mohou sázet, neváhejte kontaktovat pana Martina Brauna (braun@podbrnensko.cz). Věříme, že se nám spolu s vámi podaří tento ambiciózní cíl splnit!