MAS Podbrněnsko, spolek

MAS podpoří sociální služby v regionu

29.3.2018 / 08:00 / Lukáš Hlavinka

Dne 28. března 2018 byla vyhlášena 3. výzva MAS Podbrněnsko z Operačního programu Zaměstnanost. Výzva je tentokrát zaměřena na podporu začleňování sociálně vyloučených osob nebo osob sociálním vyloučením ohrožených, na podporu činnosti komunitních sociálních pracovníků, kteří nabízejí aktivity mající sociální rozměr a jsou realizovány v komunitě, a dále na podporu projektů týkajících se poskytování sociálních služeb na základě zákona č. 108/2006 Sb.

Pro žadatele, kterými mohou být nestátní neziskové organizace, poradenské a vzdělávací instituce nebo poskytovatelé sociálních služeb, je připraveno 4 061 720 Kč, přičemž výše dotace se v závislosti na typu příjemce pohybuje mezi 85 až 100 %. Příjem žádostí bude ukončen 30. dubna 2018 ve 12:00 hodin.

Všechny zájemce o podporu zveme na seminář pro žadatele, který se uskuteční 12. dubna 2018 v 10:00 h (pozvánka). Všechny informace k dané výzvě pak naleznete zde.