MAS Podbrněnsko, spolek

Výzva MŽP - Výsadba stromů v obcích

9.7.2020 / 11:00 / Alžběta Havlíková

Ministerstvo životního prostředí podporuje komunitní výsadby listnatých stromů na veřejných prostranstvích. Získat dotaci až 250 tisíc korun, zasadit stromy a zapojit se do celonárodní iniciativy #sazimebudoucnost může prakticky každý. Více dále..

Získat 100% podporu pro výsadby stromů na veřejně přístupných místech až do výše 250 000 Kč mohou žádat obce, spolky, firmy, dokonce i fyzické osoby. Podmínkou je souhlas vlastníka pozemku, na kterém se bude sázet a prokázání „vztahu k místu“ (žadatel musí prokázat, že v katastru dané obce má sídlo, trvalé bydliště apod.)

Podporované aktivity: Zakládání a obnova ploch zeleně včetně doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru a realizace opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech.

Oprávnění příjemci podpory: Všechny typy subjektů s prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a hnutí.

Termíny výzvy: od 14. 10. 2019 10:00 do 30. 4. 2021, nejpozději však do vyčerpání alokace.

Výše podpory: Minimální výše podpory na jeden projekt činí 20 tis. Kč, maximální výše podpory na jeden projekt činí 250 tis. Kč

Způsob podání žádosti: elektronicky prostřednictvím agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí České republiky („AIS SFŽP“), který je dostupný z internetových stránek: www.narodniprogramzp.cz

Rádi vám pomůžeme s administrací žádosti, neváhejte se na nás obrátit, viz sekce Kontakty.