MAS Podbrněnsko, spolek

Opětovné vyhlášení výzvy na podporu drobných projektů - Malé projekty 2020

10.3.2020 / 08:30 / Jan Oujeský

Po úspěšném prvním kole dotačního programu Malé projekty 2019 MAS Podbrněnsko opětovně vyhlašuje dotační program na podporu drobných projektů MALÉ PROJEKTY 2020!

Po úspěšném prvním ročníku podpory drobných projektů a akcí v regionu MAS Podbrněnsko vyhlašuje další výzvu s název Malé projekty 2020. Cílem výzvy je v regionu MAS Podbrněnsko podpořit drobné aktivity a projekty, které pomohou zviditelnit a zlepšit přírodní krásy, doplnit přístřešek na turistické trase, zviditelnit zajímavá místa či zajímavé akce apod.

Tata výzvy bude vyhlášena 11. 3. 2020 a bude otevřena do 20. 4. 2020. Ve výzvě je připraveno celkem 50 000 Kč na projekty, které budou v minimální výši 3 000 Kč a maximální výši 10 000 Kč na jeden projekt. Spektrum podporovaných aktivit je široké a není omezeno prakticky žádnými podmínkami. Výběr projektů bude provádět Výběrová komise na základě aktivit popsaných v žádosti a na základě veřejné prezentace projektového záměru. 

Žadateli mohou být spolky, další neziskové organizace, círke a jejich organizace, příspěvkové organizace obcí, neformální skupiny i jednotlivci.

Pokud máte nějaký nápad na projekt, pravidelně pořádáte akci či již máte projekt hotový a sháníte finance na realizaci, neváhejte se na nás obrátit. Více informací i kontakty na pracovníky MAS Podbrněnsko naleznete Malé projekty 2020