MAS Podbrněnsko, spolek

Potřebujete zrekonstruovat veřejné osvětlení nebo chystáte dobíjecí body v obci ?

4.2.2022 / 14:28 / Jan Oujeský

Je Vaše stávající veřejné osvětlení ve špatném stavu, ale nemáte dostatek financí na jeho větší opravu? Chystáte dobíjecí body či místa pro dobíjení, ale v současnosti na to nemáte finance? Potom přímo pro Vás se chystá výzva z Národního plánu obnovy od Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci tzv. EFEKTu...

                                                    

Ministerstvo průmyslu a obchodu bude na jaře 2022 vyhlašovat výzvu zaměřenou na rekonstrukci a inovaci soustavy veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie a také na podporu přípravy pro dobíjecí stanice (EV ready). Jedná se o investiční dotaci, která bude v režimu ex-ante (tedy zálohové platby předem). Projekt může jednotelý nebo dvouletý. Bude se jednat o průběžnou výzvu, které bude uzavřena 30. 6. 2023. 

Rekonstrukce veřejného osvětlení

Dotace bude zaměřena na rekonstrukci soustavy veřejného osvětlení, včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení. Naopak nebude možné čerpat dotaci na výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení. Ve výzvě je připraveno 1,7 mld. Kč. 

Dotace je určená pro žadatele s touto výší dotace:

  • Obce do 10 000 obyv. a společnosti 100% vlastněné obcí - max. 100 % uznatelných nákladů a max. výše podpory 4 000 000 Kč 
  • Obce nad 10 000 obyv. a společnosti 100% vlastněné obcí - max. 100 % uznatelných nákladů a max. výše podpory 10 000 000 Kč

Podpora přípravy pro dobíjecí stanice (EV ready)

Dotace je určena na přípravu kabeláře pro dobíjecí body. Na 1 dobíjecí bod je možné žádat 25 000 Kč a maximální počet podpořených dobíjecích bodů v rámci jednoho projektu je stanoven na 50 / obec. Podmínkou získání dotace je výstavba dobíjecí stanice do 5 let od získání dotace. 

Více informací o připravované výzvě č. NPO 1/2022 v rámci Komponenty 2.2.2 Rekonstrukce veřejného osvětlení, včetně avíza výzvy, častých dotazů a odpovědí k loňské obdobné výzvě, osvětlovací příručce MŽP 2021 a dalších dokumenty nalenznete na webu MPO-EFEKT.