MAS Podbrněnsko, spolek

Práce za časů korony

23.11.2020 / 15:00 / Martin Braun

Práce v době koronové

Letošní podzim je poněkud zvláštní, opatření proti šíření pandemie ovlivňují náš každodenní život. Není tomu jinak i u nás v MASce. Jak se v této době pracuje? Naše práce se z velké částí skládá z jednání, schůzek a nekonečného papírování. Připravit výzvy pro žadatele, zorganizovat jednání výběrové komise, konzultovat všemožné dotazy a v neposlední řadě remízovat v papírové válce na různých frontách. Aktuální opatření naši práci zasáhlo znatelně. Zrušily se plánované jednání o nových operačních programech, zrušily se schůzky na ministerstvech a zrušil se prakticky mezilidský kontakt na živo. Vše přešlo do online prostředí. Máme online pravidelné porady, online jednání s řídícími orgány, zúčastnili jsme se z obyváků i valné hromady národní sítě místních akčních skupin a nepřeberného množství online školení. Z mého pohledu je krize impuls ke změnám. Online změna v naší práci nastala, ale nic nemá jít do extrému. Věřím, že budeme všichni rádi, až se vše vrátí do normálu, možná bude normál i trochu více online a ušetří to čas i cestování. Uvidíme, těším se na to.

Přeji všem pohodový online nebo neoline podzim a pevné zdraví.

 

Mgr. Ondřej Veselý

Předseda MAS Podbrněnsko