MAS Podbrněnsko, spolek

Připomínkování koncepční části SCLLD Mas Podbrněnsko 2021-2027

17.8.2021 / 08:00 / Anna Kalandrová

Vrcholí příprava koncepční části nové Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2021-2027 a je k dispozici pro Vaše připomínky...

Vážení návštěvníci webu MAS Podbrněnsko,

chtěli bychom Vás touto cestou oslovit a zapojit do připomínkování dokumentu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Podbrněnsko, spolek, na období 2021-2027. Jedná se o Strategii CLLD 2021-2027, podle kterého se určují problémy a potřeby našeho regionu a následně tato strategie určuje priority, kterým se má MAS věnovat. Strategie je nástrojem pro podporu rozvoje území a rozdělování financí pro území MAS v daném programovém období EU. Při tvorbě takové strategie se nezapomíná na občany, kteří u nás žijí, místní firmy a podnikatele a stejně tak spolupracujeme i s obcemi a místními školami. Uplatňujeme tedy princip komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) a metody LEADER. Zpracování SCLLD MAS Podbrněnsko vychází z požadavků formulovaných v metodických dokumentech našich nadřízených orgánů, českých ministerstev. 

V současné chvíli je zpracována tzv. Koncepční část dokumenty, na kterou následně budou navázány Akční plány v rámci kterých budou řešeny konkrétní rozvojové projekty a výzvy MAS na období 2021-2027. Koncepční část  byla vytvořena realizačním týmem MAS Podbrněnsko a zohledňovala i výsledky dotazníkového šetření, sběru projektových záměrů potenciálních žadatelů a květnového komunitního projednání, zahrnujícího práci s fokusní skupinou. Na základě zasedání byla strategie opřipomínkována, opravena a dopracována. 

Jedná se o finální pracovní verzi určenou pro připomínkování široké veřejnosti. Prosím o zaslání Vašich připomínek do 25. 8. 2021 na email info@podbrnensko.cz. K dispozici je k tomuto účelu připraven připomínkovací formulář. Samotnou strategii otevřete kliknutím na obrázek, případně zde.

Finální dokument bude schvalovat na svém dalším zasedání 26. 8. Výkonná rada MAS a následně bude předložen Ministerstvu pro místní rozvoj ke schválení.

Více informací o samotné Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na nadcházející programové období 2021-2027 se dozvíte zde.