MAS Podbrněnsko, spolek

Příprava výzvy č. 10 - IROP - Udržitelná a bezpečná doprava III

15.6.2021 / 11:27 / Jan Oujeský

V současné chvíli MAS připravuje poslední výzvu z Programového rámce IROP v období 2014-2020, a to na Udržitelnou a bezpečnou dopravu, což je ideální chvíle pro přípravu Vašich projektů...

Kancelář MAS připravuje poslední výzvu v rámci programového rámce IROP na období 2014-2020 - Výzva č. 10 MAS Podbrněnsko - IROP - Udržitelná a bezpečná doprava III. Jedná se o zbývající veškeré finanční prostředky MAS v rámci IROP. Výzva bude vyhlášena na aktivity Terminály a parkovací systémy, Bezpečnost dopravy a Cyklodopravu. Výzva bude vyhlášena nejpozději v průběhu září 2021 a uzavřena bude 15. 12. 2021 ve 23:59 (nejzazší pro ukočení příjmu žádostí nařízení ŘO IROP). Ve výzvě bude alokováno přibližně 3,6 mil. Kč

Již teď je ale ideální čas pro přípravu Vašich projektů, konzultace k projektům a dalším činnostem, které nějaký čas zaberou. Proto využijte poslední výzvu z období 2014-2020 a zároveň čas před vyhlášením pro přípravu projektů.

Více informací o připravované výzvě, způsobilost výdajů, povinné přílohy a další povinnosti pro žadatele a příjemce naleznete v sekci Dotace MAS - Avíza výzev