MAS Podbrněnsko, spolek

Připravované výzvy Jaro 2020

14.2.2020 / 08:37 / Jan Oujeský

MAS Podbrněnsko chystá na jaře roku 2020 vyhlásit 4 výzvy, které budou podporovat velké množství různých oblastí a aktivit. V článku naleznete více informací o těchto výzvách...

MAS Podbrněnsko bude na jaře 2020 vyhlašovat celkem 4 výzvy, které budou zaměřené na širokou škálu oblastí. V těchto výzvách je připraveno téměř 18 milionů Kč pro region MAS Podbrněnsko, u celkem 2 výzev je předpoklad navýšení alokace k vyhlášení výzvy (v současné chvíli MAS získala finance za dobré čerpání, či jsou přesouvány finance z úspor, nicméně zatím tyto přesuny nejsou finálně schváleny). Podpora bude směřovat do oblastí sociálních služeb, vzdělávání (předškolní, základní, střední, zájmové, neformální a celoživotní), veřejných prostranství obcí, kulturního a spolkového života včetně knihoven, či do oblasti kulturních památek. Níže jsou uvedené základní informace o chystaných výzvách, detailní informace, včetně způsobilých výdajů a žadatelů, naleznete zde. 


výzva č. 4 prv

 • Předpoklad vyhlášení - březen - květen 2020
 • Předpokládaná alokace - 5 000 000 Kč (alokace bude ve vyhlášené výzvě navýšena)
 • Min. a max. výdaje - 50 000 Kč až  700 000 Kč
 • Dotace - 80 % (spoluúčast žadatele 20 %)
 • Podporované aktivity:
  • investice do veřejných prostranství obcí (včetně herních prvků):
   • náměstí, návsi, tržiště, navazující prostranství obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova, železniční stanice a dalších objektů občanské vybavenosti, které jsou ve vlastnictví obce
  • investice do mateřských a základních škol nenavyšující kapacitu zařízení
  • obnova a zhodnocení nemovitého kulturního dědictví venkova (nemovité památky uvedené ve veřejně dostupném Ústředním seznamu kulturních památek České republiky)
  • investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost:
   • obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny, včetně obecních knihoven
 • Detailní informace o připravované výzvě naleznete zde.
 • Konzultace: Alžběta Havlíková, 727 913 261, havlikova@podbrnensko.cz


výzva č. 6 irop

 • Předpoklad vyhlášení - březen - červenec 2020
 • Předpokládaná alokace - 3 503 103 Kč
 • Min. a max. výdaje - 400 000 Kč až  3 503 103 Kč
 • Dotace - 95 % (spoluúčast žadatele 5 %)
 • Podporované aktivity:
  • nákup, rekonstrukce či výstavba objektů, zařízení a vybavení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb a sociální práce s cílovými skupinami. 
 • Detailní informace o připravované výzvě naleznete zde.
 • Konzultace: Jan Oujeský, 720 966 770, oujesky@podbrnensko.cz

VÝZVA Č. 7 IROP

 • Předpoklad vyhlášení - březen - červenec 2020
 • Předpokládaná alokace - 6 948 322 Kč
 • Min. a max. výdaje - 100 000 Kč až  2 500 000 Kč
 • Dotace - 95 % (spoluúčast žadatele 5 %)
 • Podporované aktivity:
  • stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory),
  • stavební úpravy stávající infrastruktury ve vazbě na budování bezbariérovosti škol,
  • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.
 • Detailní informace o připravované výzvě naleznete zde.
 • Konzultace: Jan Oujeský, 720 966 770, oujesky@podbrnensko.cz

VÝZVA Č. 8 IROP

 • Předpoklad vyhlášení - březen - červenec 2020
 • Předpokládaná alokace - 1 088 781 Kč
 • Min. a max. výdaje - 100 000 Kč až  1 088 781 Kč (ve vyhlášené výzvě může být navýšeno)
 • Dotace - 95 % (spoluúčast žadatele 5 %)
 • Podporované aktivity:
  • stavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání,
  • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb),
  • nákup pozemků a staveb (nemovitostí),
  • pořízení vybavení budov a učeben,
  • pořízení kompenzačních pomůcek. 
 • Detailní informace o připravované výzvě naleznete zde.
 • Konzultace: Jan Oujeský, 720 966 770, oujesky@podbrnensko.cz

U jednotlivých Avíz výzev (odkaz u každé z výzev) naleznete i potřebnou dokumentaci, informace o povinných přílohách i odkaz na dokumenty IROP. V případě vašeho zájmu, jakéhokoliv dotazu či problému se na nás neváhejte obrátit.