MAS Podbrněnsko, spolek

Připravte se na výzvy MAS Podbrněnsko z OP Životní prostředí

14.8.2018 / 18:00 / Lukáš Hlavinka

V posledním čtvrtletí letošního roku budou vyhlášeny dvě výzvy na podporu projektů zaměřených na oblast životního prostředí. Dotaci bude možné získat na projekty zaměřené na:

  1. Realizaci ÚSES (alokace 4,5 mil. Kč),
  2. Protierozní opatření (alokace 1,6 mil. Kč),
  3. Revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně (3,9 mil. Kč).

Výzvy budou přístupné širokému okruhu žadatelů, tedy nejen územním samosprávným celkům, jak by se mohlo zdát. Výše podpory se pohybuje od 60 % v případě sídelní zeleně až po 100 % pro projekty zakládání biocenter a biokoridorů ÚSES.

MAS Podbrněnsko v současnosti čeká na schválení změny Strategie CLLD řídícími orgány. Před schválením změny není vypsání výzev možné. Mělo by se však jednat pouze o formální záležitost. Již nyní se však můžete seznámit s podrobnými podmínkami výzev, a začít tak s přípravou projektů. Bližší informace najdete ve zveřejněných avízech. Využít můžete také bezplatných konzultací, které poskytuje projektový manažer výzvy Mgr. Lukáš Hlavinka (tel. 727 913 261, e-mail hlavinka@podbrnensko.cz).