MAS Podbrněnsko, spolek

Proběhl první seminář pro žadatele o dotaci

30.3.2017 / 12:30 / Lukáš Hlavinka

Kancelář MAS Podbrněnsko uspořádala v úterý 28. března 2017 seminář pro žadatele o dotaci v rámci aktuálně vyhlášené výzvy MAS PRV č. 1. Žadatelé byli informováni o jednotlivých oblastech podpory, byli seznámeni se základními podmínkami pro posyktnutí dotace. Dále byl žadatelům podrobně představen postup pro podání žádosti s důrazem na předcházení nejčastějších chyb vyskytujících se v projektech. Účastníci tak získali ucelený přehled o celem procesu od podání, přípravy, hodnocení až po výběr projektů a jejich následnou administraci na RO SZIF.

Prezentaci ze semináře pro žadatele naleznete zde.