MAS Podbrněnsko, spolek

Projekt "Klimatická zeleň" zahájen prvním seminářem

7.5.2018 / 12:00 / Lukáš Hlavinka

Ve čtvrtek 3. května 2018 se v prostorách bývalé radnice v Pohořelicích uskutečnil první ze série seminářů v rámci projektu "Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury" (zkráceně "Klimatická zeleň" či "Klimagreen"). Přibližně dvacítka účastníků tak měla možnost seznámit se s významem krajinné zeleně pro udržování mikroklimatu. Zeleň byla představena také jako účinný prostředek v boji proti erozi a suchu. Přítomným z řad veřejné sféry byly nastíněny možnosti financování zelené infrastruktury.

Projekt, jehož realizátorem je Jihomoravský kraj, však nabídne vedle praktických seminářů pro odbornou i laickou veřejnost možnost realizovat na území MAS 1-2 pilotní výsadby dřevin. MAS Podbrněnsko proto v současné době koordinuje přípravu konkrétních záměrů, a to tak, aby mohlo na podzim letošního roku dojít k první výsadbě. Náklady související s výsadbami budou prostřednictvím Jihomoravského kraje hrazeny z prostředků Programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika.

Navazující seminář bude následovat na přelomu září a října letošního roku.