MAS Podbrněnsko, spolek

Realizace projektů OP Z v době nouzového stavu v ČR

6.4.2020 / 09:48 / Jan Oujeský

Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost informuje o realizaci aktivit a způsobilosti výdajů projektů v době nouzového stavu ČR.

V pátek 3. 4. 2020 vydal Řídicí orgán Operačního programu zaměstnanost Informace pro příjemce z tohoto OP, jakým způsobem přistupovat k aktivitám a jejich způsobilost výdajů v době nouzového stavu ČR a v souvislosti s dalšími mimořádnými opatřeními:

"Vyhlášení nouzového stavu v ČR a přijetí mimořádných opatření za účelem ochrany veřejného zdraví a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 je výjimečnou situací, kterou nebylo možné předvídat. ŘO vyhodnotil možné dopady na realizaci projektů financovaných z OPZ a přichází s řešením v podobě výjimek, které umožní příjemcům realizovat aktivity jiným vhodným způsobem a hradit vynaložené náklady i při přerušení nebo omezení realizace klíčových aktivit. Řešení, která ŘO připravil, mohou napomoci realizátorům překlenout období mimořádných opatření. Lze předpokládat, že příjemci vynaloží veškeré úsilí pro to, aby byla zajištěna realizace projektů a nedošlo k ohrožení plnění cílů projektů. Informace obsahuje také sdělení ŘO k plnění lhůt."

Kompletní dokument naleznete níže, případně na webových stránkách ESF ČR