MAS Podbrněnsko, spolek

Řešíme chytrý venkov

24.11.2020 / 15:00 / Martin Braun

Memorandum o spolupráci jihomoravských MASek a RRAJM

Současná doba si žádá přizpůsobení celé země a tudíž i venkova novým výzvám a dynamickému tempu života. Vývoj je překotný a to, co bylo osvědčeným přístupem včera, je dnes již neefektivní, zastaralé a ne vždy nejlepší řešení. MASky se rámci přípravy nové strategie věnují právě i těmto změnám a snaží se adaptovat a hledat nové možnosti, přístupy a řešení. Nabízí se zde různé koncepty, například i hledání nových, inovativních, chytrých řešení pro obce, podniky, školy nebo i neziskový sektor. Nemusíme si zde hned představovat hi-tech kosmické technologie. Jde spíše o nový pohled na známé až rutinní věci, zde se často efekt dostaví mnohem jasněji. Abychom jako MASky měli partnera k ruce, uzavřeli jsme jako Krajské sdružení MASek memorandum o spolupráci se zkušeným partnerem Regionální rozvojovou agenturou jižní Moravy. Ta je již tradičním hráčem v projektové přípravě a mnohé obce ji dobře znají. V oblasti chytrých řešení pořádala řadu školení a zprostředkovávání potřebných kontaktů. Jsme rádi, že k podpisu došlo a těšíme se na další spolupráci.