MAS Podbrněnsko, spolek

Revitalizace brownfieldů pro nepodnikatelské využití

22.2.2021 / 12:53 / Jan Oujeský

SFPI vyhlásilo výzvu na podporu revitalizace brownfieldů, které budou sloužit pro nepodnikatelské činnosti. 

Státní fond podpory investic vyhlásil 1. 2. 2020 výzvy pro příjem žádostí o podporu revitalizace brownfieldů pro jiné než hospodářské využití. Tento dotační program navazuje na dotační tituly vyhlašované v letech 2019 a 2020 Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Cílem programu je umožnit přeměnu nevyužívaného a degradoaného území ve vlastnictví samosprávných územních celků na objekty a místa občanské vybavenosti, tedy na těchto místech mohou například vznikat veřejně přístupné parky, zařízení či stavby pro vzdělávání, sport, kulturu apod. 

Podpora bude kombinována, tedy bude poskytnuta dotace a bezúročný úvěr na základě vládou schválené Strategie regionálního rozvoje 21+. Maximální výše poskytnuté podpory bude 50 mil. Kč a žadatelé budou moci v rámci předkládaného projektu nemovitosti i vykupovat. Žádosti bude SFPI přijímat od 1. 3. do 30. 4. 2021. Níže je patrná nejvyšší míra dotace dle SO ORP, ve které se nachází daný objekt. 

Více informace je uvedeno na webu SFPI