MAS Podbrněnsko, spolek

Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

7.11.2019 / 10:57 / Jan Oujeský

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotační program na podporu rozvoje základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu. Více informací v článku.

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhláslo 5. 11. 2019 výzvu na popdoru rozvoje základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v České republice. Podprogram cílí na podporu nové nebo rozvoj a zkvalitnění stávající doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech. Je zaměřen na projektové záměry přínosné pro účastníky cestovního ruchu, tj. návštěvníky dané destinace, místa a atraktivity.

V rámci podprogramu budou stejně jako v minulých letech podporovány aktivity zaměřené na rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech, podporu vybavenosti turistických tras (pěší, cyklo, hipo, lyžařská, vodní turistika a další udržitelné formy cestovního ruchu), rozvoj navigačních a informačních systémů v destinacích, úpravu lyžařských běžeckých tras, podporu ekologicky šetrné dopravy návštěvníků v turistických regionech a v neposlední řadě i monitoring návštěvníků. 

Poskytovaná výše dotace je maximálně 50 % podíl uznatelných nákladů/výdajů z celkového rozpočtu akce, maximálně však 5 mil. Kč. Realizace akce je možná v letech 2020/2021. Povinnou součástí projektu je také propagace výstupu akce.

Možnost podávat žádost je od 5. 11. 2019 do 5. 2. 2020. 

Více informací, pravidla výzvy i elektronický formulář Žádosti naleznete na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj