MAS Podbrněnsko, spolek

Šablony II - termíny pro prodloužení realizace projektů

7.5.2020 / 07:30 / Jan Oujeský

MŠMT vydalo inforamce, jaké budou maximální lhůty, o které bude možné prodloužit realizaci projektů Šablony II v souvislosti s mimořádnými opatřeními a nouzovým stavem v ČR. 

Již dříve Řídicí orgán MŠMT vydal informace, že bude umožněno prodloužit dobu realizace projektů Šablony II po dobu uzavření škol a zavedení mimořádných opatření, a to skrze Žádost o změnu projektu. Nicméně přesné maximální lhůty pro prodloužení nebyly doposud známé. Dle aktuálních informací budou lhůty následující:

 • Až do doby zavedení běžného chodu škol a školských zažízení se považují tato zařízení za uzavřená. 
 • Bylo rozhodnuto, že konec uzavření škol/školských zařízení bude pro účely prodloužení projektů jednotný, a to 30. 6. 2020. 
 • Právnické osoby vykonávající pouze samostatně činnost škol/školských zařízení SVČ, nebo ZUŠ, byly uzavřeny k datu 13. 3. 2020. 
 • Všechny ostatní subjekty (vyjma samostatných MŠ) byly uzavřeny k 11. 3. 2020. Tedy pokud je pod jedním RED_IZO více subjektů/IZO,p potom se vždy počítá nejdelší doba - 11. 3. 2020 - 30. 6. 2020.
 • Samostatné MŠ - jsou uzavřeny a otevřeny dle pokynů zřizovatele. Tato doba bude při žádosti o změnu o prodloužení projektů ověřována - bude nutné doložit dokumenty prokazující uzavření a znovu-otevření MŠ, jako například printscreen webové stránky, rozhodnutí zřizovatele apod.).
 • Dokladování uzavření MŠ neplatí pro MŠ, které jsou součástí ZŠ (jedna právnická osoba, pod jedním RED_IZO více subjektů). Pokud bude v takovém případě MŠ uzavřena déle než ZŠ, potom je nutné řešit individuálně.
 • Pokud byla MŠ po určitou dobu otevřena výlučně pro určitou skupinu dělí (například pro děti záchranných složek), potom se za otevření považuje doba otevření pro běžnou činnost MŠ (tj. všechny děti).
Typ subjektů Uzavření od Uzavření do Počet dní uzavření
dle skutenočnosti dle skutečnosti XXX
11. 3. 2020 30. 6. 2020 112
ŠD 11. 3. 2020 30. 6. 2020 112
ŠK 11. 3. 2020 30. 6. 2020 112
SVČ 13. 3. 2020 30. 6. 2020 110
ZUŠ 13. 3. 2020 30. 6. 2020 110
V rámci RED_IZO více subjektů 11. 3. 2020 30. 6. 2020 112

Některé aktivity samozřejmě mohou probíhat i za nouzového stavu. Nicméně otevření škol 11. 5. 2020 / 25. 5. 2020 není považováno za obnovení běžného provozu - v souvislosti s realizací projektů Šablony II. 

Vzdělávání školního asistenta, které je nutné získat do 1 roku od nástupu na danou pozici:

 • V současné době je mnohdy možné studovat dle zadání poskytovatele kurzů/vzdělávání.
 • Je důležité, aby asistent vyvinul aktivitu k získání vzdělávání.
 • Pokud to není možné, bude řešeno individuálně. Nicméně nebude obecná výjimka.
 • Doporučujeme shraňovat podklady od poskytovatele kurzu/vzdělávání, že nebylo umožněno ukončení vzdělávání. 

Aktivity kluby a doučování a obdobné aktivity:

 • Platí výše uvedené termíny pro uzaření škol a školských zařízení.
 • Pokud škola chce nyní, po uvolnění tyto aktivity realizovat, tak je to možné po dodržení hygienických a organizačních pokynů, které rozeslalo MŠM (Ochrana zdraví MŠ, Ochrana zdraví ZŠ).
 • Záleží tedy individuálně na dané školy/školském zařízení a podmínkách v instituci.

V případě jakéhokoliv dotazu se neváhejte obrátit na pracovníky Kanceláře MAS Podbrněnsko, kteří jsou Vám připraveni pomoci.