MAS Podbrněnsko, spolek

Šablony II - úprava výzvy

8.4.2020 / 09:05 / Jan Oujeský

Řídicí orgán OP VVV upravil výzvu č. 063 - Šablony II v souvislosti s možností prodloužením realizace projektů z důvodů mimořádných opatření - COVID 19.

Řídicí orgán OP VVV vydal aktualizoanou výzvu č. 63 - ŠABLONY II. Aktualizace výzvy je spojena s mimořádnými opatřeními v ČR souvisejícími s onemocněním Covid-19 a uzavřením škol, respektive s možností prodloužit projekt v Šablony II nad rámec 24 měsíců. 

Ve výzvě došlo k úpravě:

  • Délka realizace projektu
    • původně striktně 24 měsíců
    • nově minimálně 24 měsíců a maximálně 30 měsíců
  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu
    • původně maximálně do 30. 6. 2021
    • nově maximálně do 28. 2. 2022

Ostatní náležitosti výzvy by měly být bez změn. Konkrétní informace ve výzvě nalezente na webu OP VVV - výzva č. 63 Šablony II.