MAS Podbrněnsko, spolek

Schválení SCLLD MAS Podbrněnsko 2014-2020

26.1.2016 / 19:44 / Petra Lavická

Výkonná rada (pověřena dne 5. 11. 2015 valnou hromadou ke schválení integrované strategie MAS) dne 26. 1. 2016 na svém jednání v Pohořelicích schválila Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrněnsko 2014-2020. Tato strategie bude následně odeslána k hodnocení na příslušná ministerstva, která jsou posuzovateli této strategie. Schválení tohoto strategického dokumentu je významným krokem k ukončení procesu přípravy a přibližuje okamžik její realizace a tedy i čerpaní finančních prostředků na integrované projekty realizované prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje. 

dokumenty ke stažení: