MAS Podbrněnsko, spolek

Seminář k výzvě č. 10 IROP

13.9.2021 / 08:05 / Jan Oujeský

Připomínáme, že již zítra proběhne seminář pro žadatele k poslední IROP výzvě MAS. Pokud plánujete podat projekt, neváhejte a přihlaste se ještě dnes....

Zítra, 14. 9. 2021, od 9:00 do 11:00 proběhne informační seminář pro žadatele k výzvě č. 10 MAS Podbrněnsko - IROP - Udržitelná a bezpečná doprava III. Výzvy je určena na podporu Bezpečné dopravy (zvýšení bezpečnosti pěších), Cyklodopravu (cyklostezky a vyšší bezpečnost cyklistů) a Terninály a parkovací systémy. Výzva je vyhlášena do 15. 12. 2021 s alokace cca 3,6 mil. Kč a dotací 95 %. Více informací o samotné výzvě naleznete na webu MAS v sekci Dotace - Výzvy MAS.

Pokud uvažujete o podání projektu, určitě se na seminář přihlaste. Bude na něm řešena samotná výzva, včetně povinných příloh, způsoby hodnocení i způsob a postup pro podání žádosti o podporu v systému MS2014+. Rovněž budou veškeré potřebné materiály na seminář, včetně prezentace a výzvy samotné, pro všechny přihlášené účastníky připraveny. Přihlašovací formulář naleznete zde

Pokud se akce nemůžete zúčastnit, ale potřebujete poradit či pomoci, neváhejte a již teď se ozvěte konzultantovi výzvy, Janu Oujeskému (720 966 770, oujesky@podbrnensko.cz).