MAS Podbrněnsko, spolek

Seminář pro příjemce PRV výzvy č. 4

25.2.2021 / 16:09 / Kristína Ďuratná

Ve čtvrtek, 4. března 2021 se uskuteční online seminář pro příjemce výzvy PRV č. 4 zaměřený na realizační fázi projektů.

Vzhledem k současné situaci se seminář uskuteční online v platformě Microsoft Teams ve čtvrtek 4.3. 2021 o 14:00. Po přihlášení emailem na: duratna@podbrnensko.cz obdržíte link na přihlášení. Odkaz na platformu, skrze kterou se bude seminář konat, bude rovněž zveřejněn nejpozději 1 hodinu před konáním semináře zde v článku i u výzvy č. 4 PRV. Předmětem semináře je administrace projektové žádosti v realizační fázi projektu. Podrobný program naleznete zde.

Odkaz na seminář